phone 34 3655561

location_on Almatur Częstochowa
Feliksa Nowowiejskiego 2, 42-200 Częstochowa

 Promocje 2022

Regulamin Gorąca Promocja

Podróże Bliskie i Dalekie 2022

I. Postanowienia ogólne

 1. Przystępując do promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.
 2. Czas trwania promocji: od 01.06.2022 r. do 15.07.2022 r.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki w wys. 25% w określonym w umowie terminie.
 4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych, w przypadku rezerwacji grupowych powyżej 10 osób zarówno warunki jak i cena ustalane są odrębnie.
 6. Rabat Gorąca Promocja
 7. Promocja obowiązuje na całą ofertę wycieczek krajowych i zagranicznych oraz ofertę Egzotyki na sezon 2022, udostępnioną do sprzedaży w okresie promocji przez Almatur. Nie dotyczy wczasów pobytowych w Polsce.
 8. Rabat promocyjny podany jest każdorazowo przy ofercie, jego wartość to zniżka do 25% ceny imprezy. Wysokość rabatu może się różnić w zależności od oferty, terminu lub kierunku.
 9. Almatur nie gwarantuje maksymalnego rabatu na wszystkie oferty, rabat może być zmieniony w trakcie promocji.

III. Rezerwuj Bez Obaw

 1. Rezerwacja imprezy turystycznej w Majowej Promocji daje prawo do zachowania uzyskanej zniżki, nawet jeśli z jakiś przyczyn impreza nie dojdzie do skutku. W takim przypadku Klienci mogą zarezerwować inną wybraną imprezę Almaturu z takim samym rabatem procentowym.
 2. W cenie naszych imprez zagranicznych zawarliśmy ubezpieczenie: · Koszty Leczenia (60.000 EUR) - w tym choroby przewlekłe, COVID-19 oraz kwarantannę, · Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (15.000 PLN). · Bagaż Podróżny (1.000 PLN),
 3. Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmujące COVID i kwarantannę od 4,4 % wartości rezerwacji dla wszystkich wyjazdów.
 4. Almatur gwarantuje, że wszystkie należne zwroty wpłaconych środków związane z ewentualnym odstąpieniem od umowy (zgodnie z Warunkami Uczestnictwa), nastąpią w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia rezygnacji.
 5. Postanowienia końcowe
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur.
 7. Reklamacje i uwagi dotyczące Wiosennej Promocji można składać w formie pisemnej lub poprzez maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie www.almatur.pl/organizatorzy.php
 8. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

 

Regulamin Promocji Dzień Dziecka

dla ofert typu kolonie, obozy i kursy językowe Lato 2022

 Postanowienia ogóle

 1. Przystępując do promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.
 2. Czas trwania promocji: 26.05.2022-6.06.2022 r.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki w określonym w umowie terminie.
 4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych, w przypadku rezerwacji grupowych powyżej 9 osób zarówno warunki i jaki cena ustalane są odrębnie.
 6. Rabat Dzień Dziecka Lato 2022
 7. Promocja obowiązuje na całą ofertę krajowych i zagranicznych kolonii, obozów, klubu urwisa oraz Kursów Językowych Urwisa na lato 2022, udostępnioną do sprzedaży w okresie promocji przez Almatur.
 8. Rabat promocyjny podany jest każdorazowo przy ofercie, a jego maksymalna wartość wynosi 500,00 PLN od osoby. Wysokość rabatu może się różnić w zależności od oferty, terminu lub kierunku. 3. Rabat można połączyć z jedną z akcji promocyjnych i rabatowych grupy Almatur, po spełnieniu warunków danej akcji promocyjnej.

III. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur.
 2. Reklamacje i uwagi dotyczące Promocji można składać w formie pisemnej lub poprzez maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie www.almatur.pl/organizatorzy.php
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty założenia rezerwacji.