phone 34 3655561

location_on Almatur Częstochowa
Feliksa Nowowiejskiego 2, 42-200 Częstochowa

List do rodziców/opiekunów

Drodzy Rodzice / Opiekunowie!

Dziękujemy bardzo za cierpliwość i zrozumienie.

Po otwarciu przez rząd możliwości wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, modyfikujemy sprawdzone już regulaminy i wprowadzamy nowe procedury przestrzegając przy tym licznych rządowych dokumentów zawierających wytyczne, które powodują, że wakacje 2020 będą maksymalnie bezpiecznie.

Jesteśmy w stałym kontakcie z biologiem medycznym i mikrobiologiem dr hab. Piotrem Rzymskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, korzystając cały czas z jego wiedzy, wskazówek i uwag.

Wypoczynek dzieci na obozie/kolonii z rówieśnikami po tak długiej izolacji jest koniecznością a „oddech” przyda się również Państwu w czasie, gdy dzieci będą przebywały pod naszą opieką.

Naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zarówno dzieci jaki i naszej kadry, upewniając się, że każdy opracowany przez nas plan zminimalizuje ryzyko związane z możliwością zakażenia Covid-19.

W naszych procedurach w szczególności zwrócimy uwagę na:

 • warunki zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • transport uczestników
 • założenia organizacyjne
 • realizację programu
 • higienę osobistą i dezynfekcję zarówno pomieszczeń jak i sprzętu sportowego.

Tu chcemy przypomnieć jak ważny jest Państwa wkład w bezpieczny i zdrowy wypoczynek. Mamy tu na myśli w szczególności:

 • nie wysyłanie na kolonie/obozy dzieci chorych.
 • zapewnienie dzieciom środków ochrony indywidualnej (maseczki, buteleczki z płynem do dezynfekcji, najlepiej na bazie mocnego alkoholu, max 100 ml z rozpylaczem)
 • odprowadzającym do autokaru musi być jeden Rodzic/Opiekun a podchodząc do konwojenta/opiekuna powinien on zachować zarówno fizyczny, dwumetrowy dystans, jak i posiadać maseczkę. Nasze autokary będą na pewno, na każdym postoju wietrzone oraz dezynfekowane.
 • nie wsiadanie z dziećmi do autokaru
 • odwiedzanie dzieci w formie on-line.
 • minimalizowanie lub wyeliminowanie kontaktów po powrocie (przez okres 14 dni) z osobami powyżej 60 roku życia oraz obciążonymi chorobami, takimi jak nowotwór, choroby sercowo-naczyniowe, astma, cukrzyca i inne poważne choroby o chronicznym charakterze. W przypadku, gdy dzieci mieszkają na stałe z takimi osobami należy, przez okres 14 dni, zachowywać regułę dystansu fizycznego i noszenia maseczki w ich obecności.

Opracowany przez nas regulamin będzie musiał być zaakceptowany zarówno przez Państwa jak i Wasze dzieci.

Chcemy przekazać z całą odpowiedzialnością, że podjęte w tym roku działania zapewnią zarówno komfort jak i bezpieczeństwo podczas wypoczynku na które Państwa dzieci tak długo czekają. Jednocześnie będziemy wdzięczni za Państwa wkład w przygotowanie dzieci do samodzielnego wypoczynku letniego, z którego wrócą, czego jesteśmy pewni wypoczęte i zadowolone.